Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis organik üretimiyle ilgili planlama yapar ve bu plan dahilinde başvuruda bulunur. Başvuru formu firmamızdan istenebileceği gibi web sayfamızdan da indirilebilir.

Müteşebbis forma istenen bilgileri doldurur ve aşağıda kendisinden istenen bilgi ve belgelerle ANADOLU’ya iletir. Kendisinden istenen bilgi ve belgeler;

Organik Tarım Uygulamalarında Belgelendirme Süreci

Müteşebbisin adı, adresi, T.C.kimlik numarası ve vergi numarası,

 • İşletmenin yeri ve konumu,
 • Tapu kaydı, tapu yoksa araziye ait kroki, arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğunu gösterir bilgi ve belgeleri,
 • Gıda işleyen işyeri ise “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi”, “Üretim İzin Belgesi”.

İnceleme sonrası başvurunun organik tarım şartlarına uygun olması durumunda müteşebbise fiyat teklifi sunulur. Fiyat teklifinin kabulü sonrasında müteşebbis ile ANADOLU arasında sözleşme yapılır. 2 nüsha olarak düzenlenen sözleşme her iki taraf tarafından imzalanır ve bir nüshası müteşebbiste kalır.

Başvuruda bulunan müteşebbise bir kod numarası verilir.
Sözleşme sonrası organik tarıma geçiş dönemi başlatılır.

ANADOLU EKOLOJİK iletişim

 • ANADOLU EKOLOJİK’ten yada siteden Sertifikasyon başvuru formunun temini
 • Başvuru formunun doldurularak ANADOLU EKOLOJİK ‘e gönderilmesi
 • Fiyat teklifinin hazırlanması ve müteşebbis tarafından onaylanması
 • Sözleşme(Kontrat)
 • Kontrol planının hazırlanması
 • Kontrolörün denetime gitmesi ve analiz için örnek alma
 • Değerlendirme
 • Uygunsuzluk yoksa müteşebbis sertifikası verilmesi
 • Yönetmenliğe uygun yıllık kontrollerin tamamlanması

 Kont Sert Icin Gerekli Dokumanlar Formu

 Mutesebbis Bilgi Formu

 ORGANİK TARIM BAŞVURU FORMU

 ORGANİK TARIM GRUP SÖZLEŞMESİ

 ORGANİK TARIM SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTLARI