Çevremize saygılı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, insana ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine yön vermektedir.

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm çalışmalarımızda ;

  • Daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak,
  • Doğal kaynakların verimli kullanmak,
  • Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata uymak,
  • Atıkları kontrol altına alan ve uygun şekilde zararsızlaştırarak çevre kirliliğini önleyen,
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan,
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.