Sentetik gübre ve zirai ilaç kullanımı ile bitkisel üretim ve hayvancılıkta büyümeyi düzenleyici ve yem katkı maddelerinin kullanımını tamamen ya da mümkün olduğu ölçüde sınırlandıran, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimidir.

Genel olarak organik tarımın amaçları;

  • Çevrenin korunması
  • Erozyonu ve erozyonla toprağın taşınmasını en aza indirmek
  • Toprak ve su kirliliğini azaltmak
  • Uzun dönemde topraktaki biyolojik çeşitliliği korumak ve yeniden tesis etmek
  • Doğal bitki örtüsü ve yaban hayatın çeşitliliğini artırmak
  • Tarımda kullanılan materyal ve kaynakların yeniden dönüşümü mümkün olduğunca sağlamak
  • Hayvansal üretimde sağlığı tehdit edecek uygulamalara karşı azami dikkat göstermek.