Smp-ANTALYA
TAGEM-ORGANIK
organik-semp-yalova
Bildiriler

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Organik Tarım Araştırma Sonuçları
Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyum – Bildiriler
Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyum – Özsöz
Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyum – Poster Bildiriler
Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyum – Poster Bildiriler
Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyum – Yalova

ORGANİK TARIM YAYINLARI

Soyergin,S. ve E.Efe, 2002. Örtü Altı Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması (A Study On The Organic Tomato Growing In The Greenhouse Conditions). IV.Sebze Tarımı Sempozyumu, 17-20 Eylül 2002 Bursa.

Efe,E., S.Soyergin, G.Cetin, H. Akgül, C.Hantaş, Ü.Eser, N.Uzunogulları, A.Yazlık, 2002. Marmara Bölgesinde Organik Kiraz, Zeytin, Şeftali, Elma ve Çilek Üretimine Yönelik Araştirmalar. Atatürk Bah. Kül. Mer. Arş. Enst., Yalova. Bilimsel Araştırme ve İnceleme Yayın No: 170. 57 s.

Yenice, E., E.Yalçınkaya, G.beşirli, H.Özçelik, S.Soyergin ve Y.Şayan, 2004. Organik Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı. No: 2004/1

Çetin,G., C.Hantaş, M.Burak and S.Soyergin, 2005. The Impact of Integrated Pest Management (IPM) On Sweet Cherry Orchards In Marmara Region. 5th International Cherry Symposium. June 6-10 2005, Bursa-Turkey.

Beşirli,G., S.Soyergin, İ.Sönmez ve C.Hantaş, 2005. Pırasanın Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilmesi. Atatürk Bah. Kül. Mer. Arş. Ens. Bilimsel Araş. ve İnc. Yayın No: (basımda) Yalova

Soyergin,S. 2006. Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması, Gübreler ve Organik Toprak İyileştiricileri. Edit: Eraslan,İ.H. ve F.Şelli). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği. 222-246.

Soyergin,S., 2006. Allelokimyasalların Aktivitesi Üzerine Toprak Özelliklerinin Etkisi. Allelopati Çalıştayı (Türkiye’de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın), 13-15 Haziran 2006, Yalova.

Soyergin,S., E.Yalçınkaya, B.Erenoğlu, A.Atak, F.G.Çelikel, E.Uysal ve B.Albayrak. Marmara Bölgesinde Bazı Bitki Besleme Uygulamalarının Organik Meyve Yetiştiriciliğinde (Organik Bursa Siyahı İncir, Organik Kivi, Organik Çilek) Kullanımı Atatürk Bah. Kül. Mer. Arş. Ens. Bilimsel Araş. ve İnc. Yayın No: (basımda) Yalova

Soyergin,S., E.Uysal ve B.Albayrak, 2006. Pirinanın (zeytin kekinin) kompost yapımı. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım, 2006, Yalova.

Soyergin,S, E. Efe ve H.C. Akgül, 2006. Marmara Bölgesinde Organik Zeytin Üretimine Yönelik Araştırmalar. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Yalova.

Beşirli,G., S.Soyergin, İ.Sönmez, C.Hantaşve F.Pezikoğlu, 2006. Organik Olarak Yetiştirilen Pırasada Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Yalova.

Yalçınkaya,E., S.Soyergin, N.A. Tangu, B.Erenoğlu, E.Uysal ve F.G.Çelikel, 2006. Organik Bursa siyahı incir yetiştiriciliğinde kullanılan farklı bitki besleme uygulamalarının verim ve kaliteye etkisi. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Yalova.

Erdoğan,S., G.Beşirli, S.Soyergin ve İ.Sönmez, 2006. Farklı Bitki Besin Maddesi uygulamalarının Organik Olarak Yetiştirilen Pırasada Nitrat Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Yalova.

Beşirli,G., S.Soyergin, İ.Sönmez ve F.Pezikoğlu, 2006. Farklı Organik Bitki besin Maddesi Uygulamalarının Pırasada Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye III.Organik Tarım Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Yalova.