ORGANİK TARIMDA BİTKİSEL ÜRETİM:

Bitkilerin üretimi, organik tarımın tümü içerisinde en anlamlı bölümdür. Organik tarım, temel olarak aşağıdakileri hedefleyen bir üretim yöntemidir:

  • Bitki ve hayvan atıklarının dönüşümünü sağlayarak uzun vadede toprağın verimini korumak amacıyla topraktaki besin elementleri tekrar toprağa kazandırılır, yenilenemeyen kaynakların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltır, biyolojik çeşitliliği arttırır.
  • Doğal sistemler üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmak yerine doğal sistemlerle çalışır, bileşik kimyasal ürünler (petrol kökenli) ve GDO (genetik modifikasyona uğramış organizmalar) kullanmaz.
  • Tarım ekosisteminin ve su kaynaklarının her anlamda kirliliğini önler ya da mümkün olan en düşük sınırlara indirger.
  • Tarım ürünlerini, biyolojik bütünlüğünü ve tüm aşamalarında temel niteliklerini korumak amacıyla dönüşüm yöntemlerine özellikle dikkat ederek işler
  • Tarım üreticilerine yeteri kadar gelir, iş tatmini ve sağlıklı bir çevre sağlar.

Organik Bitkisel Üretim Kuralları

Organik bitkisel üretim yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılarak onun kontrolünde yapılır.
Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak müteşebbis geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci, tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır. Tek yıllık bitkiler ekim tarihi, çok yıllık bitkilerde hasat tarihi göz önüne alınır.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir.

Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak, çok yıllık bitkisel ürünlerin üretiminde, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilir.

Organik bitkisel üretim ekim ve dikim kuralları aşağıda belirtilmiştir.

Organik tarımsal çoğaltım materyallerinin özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretimi sırasında sentetik besleme ve büyütme maddeleri ile hormonların kullanılmadığı, toprak ve iklim koşullarına uygun olmalıdır.

Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyalleri kullanılmaz.

Organik bitkisel üretimde; 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 A bölümündeki Gübre ve Toprak İyileştiriciler ile Ek-1 B bölümündeki Bitki Koruma Materyalleri başlığı altında yer alan maddelerin kullanımına izin verilir.