ANADOLU, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 05.04.2007 ve 044 sayılı oluru ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak çalışma izin ve yetkisi almıştır.

ANADOLU, organik sistemdeki üretici ve işletmelerin faaliyetlerini şeffaflık ilkeleriyle, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre denetler ve sertifikalandırır.

ANADOLU, İTÜ kapsamında mevzuatlara göre üretici ve işletmelerin faaliyetlerini şeffaflık ilkeleriyle, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre denetler ve sertifikalandırır.

ANADOLU, organik tarım ve iyi tarımda deneyimli kadroya sahiptir. 7 kişilik uzman kadrosu bulunmaktadır.