1. Amaç
ANADOLU EKOLOJİK sertifika ve logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dökümante edilmesi

2. Kapsam
ANADOLU EKOLOJİK sertifika ve logosunun kullanıldığı alanlar

3. Tanımlar
3.1. Anadolu Ekolojik Logosu
Anadolu Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti. yi ifade eden basılı işaret,
3.2. Organik Tarım Logosu
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eklerinde yer alan basılı işaretleri,
3.3. Türkak Logosu (Türkak Akreditasyon Markası)
Türk Akreditasyon Kurumu’nu ifade eden ve Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlara ilişkin kodları taşıyan basılı işaret,

4. Sorumluluklar
Prosedürün uygulamasından Şirket Müdürü sorumludur.

5. Uygulama
5.1. Anadolu Ekolojik Logo Kullanım Kuralları
Anadolu Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti. yi ifade eden ve basılı işaret olan logo Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik‘ in izin verdiği ve işaret ettiği yerlerde kullanılır.
ANADOLU EKOLOJİK organik tarım logosu, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş ürünlerde ve ambalajlarında kullanılır.

Ürün üzerinde kullanıldığında yanlış değerlendirmelere meydan vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.
Logo, sertifikasyon kapsamı dışındaki ürünler için kullanılamaz.
Logoyu üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar.
Etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlığa aittir. Bu logo, bu Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır. Geçiş süreci ürünlerde ve ithal edilen ürünlerde Türk Organik Ürün Logosu kullanılmaz.

Türk Akreditasyon Kurumu Logosu “Türkak Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca kullanılmasına İlişkin Şartlar“ dokümanı çerçevesinde Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik‘ in izin verdiği ve işaret ettiği yerlerde ve ANADOLU EKOLOJİK‘ in kurumsal tanıtım dokümanlarında kullanılır.
Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne gore; belirlenen ANADOLU EKOLOJİK ve organik tarım logosu kullanılır. Organik tarımda logoların boyutu 20 mm’den küçük 40 mm’den büyük olamaz. Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır. Verilen renkler dışında ki renkler ve tonlar kullanılamaz.

5.2. Sertifika ve Logonun Uygunsuz Kullanımı
ANADOLU EKOLOJİK organik tarım sertifika ve logosunun kullanım hak ve kuralları ANADOLU EKOLOJİK ve müracaatçı arasında imzalanan Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi Genel Şartları’nda, iyi tarım uygulamaları sertifikasının kullanım hak ve kuralları da İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi Genel Şartları’nda belirtilmiştir. Burada belirtilen kurallara aykırı bir kullanım durumunda ANADOLU EKOLOJİK tarafından gereken işlemler başlatılır.
Kontrolörler her tetkikte, sertifika (OT ve ITU) ve logonun (OT) kurallara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederler. Kontrol sonuçları, organik tarım kontrollerinde Anadolu Ekolojik Organik Tarım Kontrol Soru Formu’na / Anadolu Ekolojik İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Soru Formu’na kaydedilir.

Sertifika ve logo kullanım kurallarına aykırılık tespit edildiğinde bu durum belirtilir. Bu konu, kontrollerde bir düzeltici faaliyet konusu oluşturur ve düzeltilmesi gerekir. Gerektiğinde sertifika, Sertifiker tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
Sertifikanın herhangi bir sebeple askıya alındığı durumlarda sertifika ve logo (OT) müracaatçı tarafından kullanılamaz.

6. İlgili Dokümanlar
• Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
• İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

7. İlgili Kayıtlar
• Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi Genel Şartları (FR.28)
• Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi (FR.30)
• Anadolu Ekolojik Organik Tarım Kontrol Soru Formu (FR.32)
• İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi (FR.55)
• İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi Genel Şartları (FR.54)
• Anadolu Ekolojik İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Soru Formu (FR.59)

8. Ekler