Çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeten, ekosisteme saygılı, doğayı tahrip etmeyen, kaynak kullanımını tekniğine uygun düzenleyen ve gereksiz kullanımı önleyen, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayan gıda güvenilirliğini temel kabul eden izlenebilirliği oluşturan, kayıtlı ve sertifikalı bir tarımsal üretimdir.