ANADOLU, organik sistem deki üretici ve işletmelerin  faaliyetlerini güven ve kalite temelinde, şeffaflık ilkeleri ile, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre denetler ve sertifikalandırır.